2018-2019 til nettsiden

Bibelkurs – fra en uke til et semester

Opplegget på Bibel- og opplæringssenteret på Centro Sarepta er organisert slik at folk kan være i kort eller lang tid med godt utbytte. Undervisningen er organisert i bolker, slik at folk får med seg hele fag om de er der i kort tid, og de får med seg mange fag om de er i lang tid. Helårsstudentene får med seg alt.

Opplegget er unik ved at en selv kan bestemme hvor lenge en vil være her, og hva en vil delta på. Det er stor grad av fleksibilitet. De fleste som til nå har benyttet seg av tilbudet, har vært en uke eller to, men det er også en pensjonist som er her et helt semester – og det fungerer bra. De som er i området, men som ikke bor på senteret, kan også benytte seg av tilbudet om bibelundervisning, om de ønsker. Da kan de få som en «minibibelskole».

Det er mange som av ulike grunner reiser en uke eller lengre tid til Spania i vinterhalvåret. For de som ikke har egen leilighet, måtte et opphold på Centro Sarepta være midt i blinken for alle som ønsker seg et kristent miljø, særlig om de også ønsker seg bibelundervisning. Vi har allerede flere vitnesbyrd fra folk som har vært på senteret, om at dette er et flott alternativ. Dessuten har det den plussfaktor at det er en støtte til Sareptas misjonsarbeid i Spania.

Det hender også at pensjonister eller andre ønsker seg et annerledes år eller semester. Da vil Centro Sarepta og bibelundervisningen her være et godt alternativ. Vil man delta litt aktivt i arbeidet på senteret eller i misjonsarbeidet elles, kan man også det.

«Jeg synes det er spennende å være på Centro Sarepta og følge bibelundervisningen her. Det er artig å være sammen med ungdommene som er her, og være del av et kristent fellesskap der det snakkes norsk, dansk, spansk og engelsk om hverandre», sier Ester Tideman, som nylig ble pensjonist og var i den situasjonen at hun kunne sette av et helt semester til dette. «Og så er det hyggelig å kunne hjelpe litt til med praktiske oppgaver og være med i bønn for arbeidet», legger hun til.

2018-2019 til nettsiden

Velkommen til Bibelsommer i Spania 2018

Mandag 11. juni til søndag 29. juli 2018.
Hva med «Bibelcamping» i Spania i år? Hva med å kombinere gode temperaturer, hvite strender innrammet av asurblått hav og nydelige fjell med godt fellesskap og samlinger om Guds ord i trygge og rolige omgivelser? Hvis dette er noe du kunne tenke deg bør du ta kontakt slik at vi kan sende deg et tilbud!

Her på Centro Sarepta kan du være med på formiddags- og kveldsmøter hver dag, og du får tilbud om ukentlige utflukter i nærområdet. Du er velkommen til å komme og dra hvilken dag du vil innenfor arrangementsperioden forutsatt at vi har ledig plass.

 

 

 

 

 

Talere og Vertskap disse ukene blir:
Kirsti og Jan-Tore Olsen, Oddlaug og Johannes Kleppa, Signe og Nils Kåre Strøm, Marian og Eirik Løland, Olaug og Jon Håvard Gundersen, Wenche og Jørn Slimestad, Elisabeth Gjerde, Kristin Lende, Ingibjørg og Arild Melberg.

 

 

 

 

 

 

Les mer om Bibelsommer 2018 her.

Forespørsel og/eller bestilling: post@centrosarepta.no eller telefon  +34 744 609 904 (Norsktalende)

(Har dessverre ikke bilder av alle som deltar som vertskap!)

 

2018-2019 til nettsiden

Spennende studiemulighet i Spania

Centro Sarepta tilbyr en unik studiemulighet og et spennende opphold. Her kan man kombinere bibelstudier med andre studier, særlig nettbaserte studier. Bibelstudiene kan også kombineres med å studere spansk. Dessuten er her både nordisktalende og spansktalende studenter på senteret, slik at man får være i et internasjonalt miljø. Bibelstudiene kan også kombineres med et annerledes år der en kort og godt nytter denne muligheten til et Spania-år.

Ved å være student ved Bibel- og opplæringssenteret på Centro Sarepta får man i tillegg til studiene anledning til å oppleve Spania og spansk kultur over lengre tid. Man får også delta på misjonsturer rundt omkring i landet, og man får besøke Nord-Afrika. Det er stort behov for forkynnelse og Guds ord og et personlig kristent vitnesbyrd i Spania.

Et studieår på Centro Sarepta blir på denne måten en misjonstjeneste inn i det spanske folket, og overfor nordmenn i området. Opplegget er altså som kinderegget med flere goder!

Centro Sarepta er lett å komme til ved at det ligger ca. 50 minutter fra Alicante flyplass. Her er også gode muligheter for friluftsliv og bading store dele av året. Senteret har eget badebasseng.

«Opplegget er sterkt å anbefale. Jeg har svært gode erfaringer med kombinasjonen av bibelstudier og nettbaserte studier, og av de mange andre opplevelser og erfaringer man får her», sier Sveinung Eskeland (bildet), som er en av årets studenter.

Du som enda ikke har bestemt deg for studier til høsten, og som leter etter noe utenom det vanlige, har her et godt alternativ. Klikk på fanen bibelkurs for detaljert informasjon om opplegg, priser o.l.

2018-2019 til nettsiden

Helårskurs 2018-2019

Kunne du tenke deg et år i Spania med daglige samlinger over en åpen bibel, og samtidig ha tid til andre ting alt etter interesse? F.eks. et årsstudium via internett, språkstudier eller bare tid til å bli kjent med et nytt land, folk og kultur? Da bør du vurdere et helårsbibelkurs på Centro Sarepta.

   

 • Første undervisningsdag for kursåret 2018-2019 er tirsdag 18. september
 • På bibelkursene undervises det vanligvis tre timer hver formiddag fra kl. 9:15 til 12:00, tirsdag til lørdag
 • Bibelkursene passer ideelt i kombinasjon med nettstudier. Mange høgskoler og universitet tilbyr nettstudier, og disse studiene er stipendberettigede
 • På Centro Sarepta får du være en del av et internasjonalt miljø. Her undervises både på nordisk og på spansk
 • I løpet av året planlegger vi utreiseuker og misjonsturer til forskjellige byer i Spania
 • Undervisningsåret slutter med avslutningstur til Marokko i uke 23

   

 • Fagplan for kursåret 2018-2019 finner du her
 • Prisliste finner du her
 • Påmeldingsskjema finner du her
 • Mer informasjon om bibelkursene finner du i menyen ovenfor
 • Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss

    

Velkommen til Spania og til Centro Sarepta!