Om Misjon Sarepta

«Kan dere ikke gjøre noe for folket vårt i Spania?»

Året er 2010. Spørsmålet var enkelt og direkte, båret frem i Sør-Amerika i dyp omsorg for latinamerikanere bosatt sør i Europa. Jeg var på vei hjem etter mange års misjonærtjeneste i Sør-Amerika. Han var selv godt tilbake i Bolivia etter noen år på spansk jord. Også de hadde satt kursen mot Spania på jakt etter arbeid og en bedre fremtid. De reiste med en levende tro på sin Frelser i sitt hjerte, men opplevde som så mange andre at borte fra forkynnelse og kristent fellesskap så visnet og døde deres trosliv. Tilbake satt de med ei forferdelig sår visshet om at de hadde mistet det aller mest dyrebare de hadde eid i sitt liv, det fortrolige samfunnet med Jesus Kristus. «Slik er det for så mange av oss», fortsatte han, mens tårer blinket på hans kinn. Familien hadde fått komme tilbake til Jesus, og nå bar de på en sterk nød for sine landsmenn i Spania. I 2011 reiste jeg for første gang til Spania på leting etter mennesker jeg var blitt kjent med i Sør-Amerika, og andre som jeg var blitt bedt om å lete opp. Der ble det mange sterke møter, hvor noe av den samme nøden ble satt ord på i hjem etter hjem; Urolige hjerter, lengsel etter fred og årevis uten kontakt med kirke og evangelisk forkynnelse. «Når kommer du tilbake?»

Enkle husmøter hvor Bibelen var blitt åpnet, hadde skapt en trang til å høre mer. Og et håp om at de likevel ikke var forlatt og glemt av sin Gud. Så fulgte noen år med spredte besøk til Spania med husmøter, bibelkurs og møter med enkeltmennesker. Personlig ble det stadig vanskeligere å reise tilbake til Norge etter hvert besøk. Det var en nød og en virkelighet helt sør i Europa der så utrolig mange mennesker levde uten tilgang på evangelisk forkynnelse og samfunn med andre kristne, som hadde grepet hjertet. Bare i Spania finnes det flere tusen kommuner uten en eneste evangelisk kirke i sin midte. Første halvdel av 2014 hadde jeg de første samtalene med Hans Bergane, også han med misjonærbakgrunn fra Bolivia, om mulighetene for å etablere et evangelisk arbeid i Spania.

Det var da avklart at NLM ikke så noe rom for å åpne arbeid i landet, selv om det rundt om i Spania bodde flere med bakgrunn fra lutherske kirker i Sør-Amerika som NLM hadde vært med å etablere. 24. mai 2014 ble Misjon Sarepta stiftet. Navnet er hentet fra ei sterk historie i 1. Kongebok 17 om ei enke i Sarepta. Når Sarepta ble valgt som navn, hadde det å gjøre med at en ville ha et navn som var likt både på spansk og norsk. Men aller mest hadde det å gjøre med ei overbevisning om at hvis ikke Gud fyller de tomme kar og gir i sin usigelige godhet, så vil alle menneskelige anstrengelser være forgjeves. På stiftelsesmøtet ble det vedtatt å åpne arbeid fra 1. august 2014.

Hans Bergane ble ansatt som daglig leder og Jan-Tore Olsen som leder utland. Johannes Kleppa trådte inn som styrets leder, og Andreas Nilsen som nestleder. Sareptas vedtekter sier at «Misjon Sarepta… skal arbeide for at stadig flere mennesker, både lokalt og på verdensbasis, kan få møte Jesus Kristus til frelse og nytt liv, og ledes inn i Guds ord».

Helt i fra starten av ble det arbeidet med tanke på å etablere et bibel- og misjonssenter i Spania. I 2017 ble Centro Sarepta (CS) åpnet. Vi ser på det som en gave fra Gud og kjenner på dyp takknemlighet over den base vi har fått. Her undervises og forkynnes det gjennom hele året, både på norsk og på spansk, med det mål at det kan skapes kjennskap, kjærlighet og tillit til Guds ord. Det drives også et diakonalt arbeid ut fra Centro Sarepta og det sendes ut vitner til bygder og byer rundt om i Spania for å forkynne evangeliet. Å skape møteplasser mellom mennesker og Guds ord har helt fra starten av vært en hovedsak for Misjon Sarepta. Derfor har det også hele veien vært drevet en omfattende møtevirksomhet i Norge, og i stor grad med fokus på bygder der det sjeldent eller nesten aldri kalles sammen til kristne møter. Også i Sverige har Sarepta hatt mange møter. Gjennom møtevirksomheten i Norden har mennesker også møtt kallet til å være med å bære evangeliet sørover i Europa og også inn i Nord-Afrika. «Ha tro til Gud!» Den evige, trofaste, klippefaste Gud. Han som vil at alle mennesker skal få høre, og finne hvile og håp i alt det som Jesus har gjort til frelse og fremtid for oss. Ha tro til Ham!

Jan-Tore Olsen

Skrevet av

Publisert på

Kategory

Se alle innlegg

Innlegg i andre kategorier

Se arrangementer kalender