Velkommen til Nordisk ungdomsleir august 2019!

Dette er tredje året det arrangeres ungdomsleir for nordiske ungdommer på Centro Sarepta. Deltakere fra Norge, Sverige og Danmark, fantastisk fellesskap, bibelsentrert forkynnelse, misjonsfokus, attraktivt aktivitetstilbud, utflukter, gode samtaler, stor trivsel og ventelister er stikkord fra tidligere år.
Begrenset antall plasser. Fortløpende påmelding.

Finn mer informasjon om leiren og påmelding her

Bibelkurs i Spania

Bibelkursene på Centro Sarepta går nesten over hele skoleåret, og vinteren er en flott tid for et opphold i Spania med bibelundervisning. For 2019 starter undervisningen 8. januar og varer til 1. juni. Opplegget er tenkt for unge og eldre, kort sagt for alle som ønsker innføring i Guds ord.

Bibelkurset går parallelt på norsk og spansk, og er en unik mulighet til å få dypere innsikt i Guds ord. Kurset er organisert i bolker, slik at man kan være kortere eller lengre tid og få fullt utbytte av fagene. Det er tre undervisningstimer på formiddagen, og resten av dagen er til fri disposisjon.

Den norske – eller nordiske – delen av bibelkurset er aktuelt for:

  • Alle som vil kombinere ferie eller en spaniatur med undervisning i Guds ord for en uke eller mer
  • Alle som ikke har fått anledning til å gå bibelskole, men som her kan delta over noen uker, et semester eller et helt år
  • Unge som vil kombinere nettstudier i Norge eller studier i Spania med bibelundervisning
  • Alle som vil bruke en tid til noe som er «annerledes», eller som også vil lære litt spansk
  • Nordmenn som bor eller har leilighet i området, og som ønsker bibelundervisning

De som er helårsstudenter eller er ett semester, får være del av et internasjonalt miljø, og de får delta på misjonsturneer i Spania og tur til Nord-Afrika

   

  • Fagplan for kursåret 2018-2019 finner du her
  • Prisliste finner du her
  • Påmeldingsskjema finner du her
  • Mer informasjon om bibelkursene finner du i menyen ovenfor
  • Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss

    

Velkommen til Spania og til Centro Sarepta!