Centro Sarepta på skolebesøk på Sør- øst- og Vestlandet!

I løpet av to uker nå i januar reiser våre volontører og jeg (Arild) fra skole til skole med «stand» for å informere om Centro Sarepta og muligheten til å gå på bibelskole hos oss. Det er kristne videregående skoler vi har prioritert å besøke denne gangen.

Vi har med oss brosjyrer, og deler ut en quiz som elevene kan svare på. Svarene finner de i brosjyren som vi deler ut. På hver skole trekker vi to vinnere, og premien er drikkeflasker med Centro Sarepta logo. Hovedpremien er en ukes fritt opphold på Centro Sarepta på dobbeltrom, og premien trekkes blant alle elvene som har svart riktig på quizen!

Vi opplever oss svært velkommen på skolene og blir veldig godt mottatt av både personalet og elevene. På noen av skolene slipper vi også til med morgenandakt og litt informasjon på fellessamlinger.

Vi opplever at en god del elver ser på Centro Sarepta som et veldig interessant alternativ som både bibelskole, for et utenlandsopphold, å lære seg bedre spansk og mulighet til å bli kjent med misjon i Sør-Europa. Det gjenstår allikevel å se om vi får konkrete søkere! Det er et viktig bønne emne!

Totalt besøkte vi åtte videregående skoler mellom Stavanger og Bergen og Stavanger og Oslo. Denne rundreisen ble avsluttet med at vi deltok og hadde stand på Foross-konferansen i Oslo fredag og lørdag 19. og 20. januar.

Vi er takknemlig til Gud som var med oss på denne reisen, og bevarte oss fra ulykker. Vi har hatt fint og laglig kjørevær på hele turen, selv om værvarslene har vært noe truende.

Arild Melberg

Skrevet av

Publisert på

Se alle innlegg

Innlegg i andre kategorier

Se arrangementer kalender