Historien Om centro sarepta

I tiden før Misjon Sarepta ble startet, fikk Jan Tore Olsen flere innspill fra pastorer og misjonærer i Spania, om at det var behov for et bibelsenter der Guds ord kan forkynnes og undervises mer kontinuerlig. Ved oppstart av Misjon Sarepta ble det tatt inn i vedtektene at et slikt bibelsenter skulle etableres, og en hensiktsmessig eiendom måtte da skaffes.

Man startet tidlig med å lete etter en egnet eiendom, og ganske tidlig oppdaget vi at eiendommen Finca El Romeral i Alfaz del Pi lå ute for salg. Prisen på eiendommen var imidlertid alt for høy, selv om denne syntes å være svært hensiktsmessig for de planene som forelå. Man fortsatte letingen etter en egnede tomt eller eiendom meg egnet bygning. Men det viste seg vanskelig å finne noe som passet i størrelse, pris eller plassering.

Centro Sarepta bibel og misjonssenter ble innviet 28. september 2017, og ordføreren Vicente Arques Cortés i kommunen Alfaz del Pi hadde en flott hilsen til oss! Han hadde også med seg flere fra kommuneadministrasjonen. Alfaz del Pi kommune har vært svært imøtekommende og serviceinnstilt både før vi kjøpte eiendommen, og helt frem til nå!

Eiendommen ble kjøpt for kr 10 millioner inkludert inventar, og i tillegg kom en del etablerings- og oppstartskostnader. Finanseringen skjedde ved private rentefrie lån, gaver og aksjekapital et «hjelpeselskap». Senere har det skjedd relativt store oppgraderinger når det gjelder badebassenget, energibesparelse, lydisolering og andre ting. Både kjøp og oppgradering har skjedd uten banklån.

Styret satte som mål at Centro Sarepta bibel og misjonssenter skulle åpne sine dører for gjester og være i gang med arrangementer fra og med 15. juni 2017. Frem til denne datoen jobbet vi iherdig og hardt for å rydde ut store mengder av sykehjemutstyr, som sykehjemssenger, treningsutstyr, bleier, mye annet, ordne hagen og gjøre en del annet oppussingsarbeid.

Før de første gjestene kunne ankomme, måtte hele bygget vaskes ned flere ganger, og vi måtte sette opp nye senger på alle rom. Møtesalen fikk nye stoler, og mange lyspærer ble byttet! Standarden på eiendom og bygning var generelt svært god.

Om det var på hengende håret, så mottok vi de første gjestene 15. juni 2017, og de fikk et veldig fint opphold! Etter det har driften gått kontinuerlig, bortsett fra at senteret var stengt en lengre periode under koronapandemien.

Eiendommen der Centro Sarepta holder til, har en lang og variert historie. Opprinnelig var det en gård eller fruktplantasje, en såkalt «finca».  På 1970-tallet begynte man å selge ut tomter av eiendommen og det ble utgangspunktet for det byggefeltet eller den bydelen (El Romeral) som er der nå, men så ble eiendommen omgjort til et norsk sykehjem.

Stiftelsen Sagenebjørka åpnet “Sagenehjemmet” Finca El Romeral i 1997. Etter noen år kom fire kommuner på Østlandet inn på eiersiden. Bygget ble nå utvidet med flere pasientrom, kontorer og treningsrom. Disse fem aktørene dannet et aksjeselskap, Finca El Romeral AS, som både eide og drev sykehjemmet. Disse drev frem til 2015, da sykehjemmet ble lagt ned.

Så en dag mottar nestleder i Misjon Sarepta en pakke i posten med en motordel bestilt fra Østfold. Denne lå innpakket i et avispapir fra Smålenene avis. Her kunne han lese om en eiendom i Spania som skulle selges, og det var denne eiendommen. Eierkommunene presset på for å få solgt eiendommen, og var villig til å gå vesentlig ned i pris. Kontakt med selger ble da umiddelbart opprettet.

Første intensjonsavtale om kjøp ble inngått i midten av september 2016. Endelig intensjonsavtale ble inngått mellom selger og Misjon Sarepta 17. november 2016. Vi jobbet parallelt med å få etablert stiftelsen som skulle eie og drive bibelsenteret. Å opprette stiftelsen tok betydelig lengre tid enn forventet, men i slutten av mars 2017 var Fundacion Sarepta stiftet og på plass. Da kunne alle formaliteter ordnes med skjøter og lisenser, og 30. mars kunne vi overta nøkler og eiendom.

Nokså kort tid etter at vi hadde overtatt eiendommen viste det seg at halve gulvet i det som skulle bli møtesal var pill råttent, fordi der var det gjort plass til innendørs badebasseng. På det tidspunktet hadde vi noen dyktige personer på dugnad og disse gjorde en fantastisk jobb med å fornye gulvet og gjøre løsningen bedre enn noen gang. Også selger bidro med en økonomisk kompensasjon som gjorde at vi kom i mål på en veldig god måte.

Skrevet av

Publisert på

Kategory

Se alle innlegg

Innlegg i andre kategorier

Se arrangementer kalender