Torsdagsmøter på centro sarepta

Denne høsten har vi endret litt på ukeplanen på Centro Sarepta. Som før vil vi har tre daglige bibeltimer på skandinavisk mandag til torsdag kl 09:30, 10:30 og 11:30. Fredag derimot vil vi fremover kun har to undervisningstimer. Den tredje bibeltimen som vi har hatt på fredager, er nå flyttet til torsdag kveld kl 19:30. Dette vil noen torsdagskvelder være en ren bibeltime og andre torsdager et tradisjonelt kveldsmøte med tale og sang. Nå for høsten vil vi ha kveldsmøte hver torsdag til og med 7. desember med unntak av 16. november.

Grunnen til denne endringer er at vi ønsker at våre volontører og elever skal få anledning til å bidra i et flott diakonalt arbeid her i området,drevet av en diakonal organisasjon som heter Corazon Expres (Hjerte Ekspressen). I tillegg har det over tid steget frem ett ønske om å tilby noen kveldsmøter på Centro Sarepta.

Uker med fjellturleir og sykkelleir har vi møter hver kveld mandag til lørdag, også da kl 19:30. (Se eget program for leirene)

Alle er hjertelig velkommen til alle våre bibeltimer og kveldsmøter!

Les mer om alle våre skandinaviske arrangementer på vår web side!

Skrevet av

Publisert på

Se alle innlegg

Innlegg i andre kategorier

Se arrangementer kalender