Bibelprogram

Bibelprogram

søknad / påmelding

Hvis du ønsker å bli bibelskoleelev ett enkelt semester, velger du hvilket semester du ønsker. Ønsker du ett helt skoleår velger du helårskurs. Vi har løpende opptak, inntil vi har fylt opp de plassene vi har tilgjengelig.

For påmelding til bibeluker trykker du på “Bibeluker” under!

  • Bibelskole
  • Bibeluker
Bibelskole Søknad
Bibeluker påmelding

Bibelskole

Bibelskole Søknad

Bibeluker

Bibeluker påmelding

Andre spørsmål

Kontakt oss