Misjon Sarepta

Sarepta logo ha tro til Gud

Misjon Sarepta startet opp arbeidet den 1. august 2014

Misjon Sarepta er en organisasjon som arbeider for at stadig flere mennesker, både lokalt og på verdensvid basis, kan få møte Jesus Kristus til frelse og nytt liv, og ledes inn i Guds Ord. Sarepta har base i Norge, samtidig som det vil være et særlig fokus på Sør-Europa og Nord-Afrika.

Grunnlag hentet fra Sarepta sine vedtekter §2-1

Grunnlaget for ”Misjon Sarepta” sin virksomhet er Bibelen den Hellige skrift og de lutherske bekjennelsesskriftene (den augsburgske konfesjon, Luthers lille katekisme og den apostoliske, nikenske og athanasianske trosbekjennelse). Vi tror at hele Bibelen er Guds inspirerte og ufeilbarlige ord, og skal være den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære.

Spania og landene rundt

Sarepta har spesielt fokus på å rette sitt arbeid inn mot Spania og de omkringliggende land. Det er derfor etablert en base i Spania med tanke på å nå ut med evangeliet. Det finnes ikke en eneste evangeliske kirker i flere tusen av Spanias drøyt 8.000 kommuner. Så langt vi kjenner til finnes det bare ei eneste luthersk kirke (IELE) som arbeider med et overordnet mål om å nå spanjoler med Guds Ord. De samler under 100 mennesker på landsbasis. Samtidig vitnes det om ei helt ny åpenhet i et folk hvor en forsvinnende liten del bekjenner seg som evangeliske kristne. Det bor ca. 47 millioner mennesker i Spania.

Latin-amerikanere

Sarepta har et spesielt fokus mot latinamerikanere bosatt i Spania. Mange av disse kom til Spania med ei levende tro på sin frelser, på jakt etter arbeid. Mange har av ulike grunner kommet på avstand fra Guds Ord, og lever uten noen som helst kontakt med ei kristen forsamling. Vi vil bruke tid på å lete opp enkeltmennesker, og gjøre hva vi kan for at de skal få et nytt møte med Jesus.

Nord-afrikanere

Store deler av Nord-Afrika er lukket for kristen forkynnelse. All kristen påvirkning er forbudt, og misjonærer er kastet ut. Samtidig bor det langt over en million nord-afrikanere bare i Spania. Mange av disse har nær kontakt med hjemlandet. Sarepta har et brennende ønske om å få bidra til at Bibelen kunne få bli ei åpen bok i deres liv.

Skandinaver

Sarepta har også fokus på nordmenn som er bosatt i Spania. Mange av disse lever uten tilgang på kristen forkynnelse. Samtidig er vi overbevist om at mange bærer på en dyp uro i møte med evigheten. Vi ber om små anledninger til å peke på Jesus i møte med disse.

Tilbake til Om oss