Gaver til Sarepta

Enkeltgaver
Vi vil si et varmt takk til deg som vil støtte vårt arbeid gjennom en gave til Centro Sarepta. Kontonummer for gaver er:  2801.46.05330

VIPPS
Sarepta har egen vippskonto og du bruker dette nummeret dersom du vil gi en gave til vårt arbeid: Vipps-nummer  11616. Merk gjerne gaven med “Centro Sarepta”

Øremerkede gaver
Det er mulig å øremerke gaven til støtte for spansktalende kursdeltakere. Disse beløp vil bidra til at vi kan tilby kurs til spansktalende som i utgangspunktet ikke har økonomiske ressurser til å sette seg på skolebenken for å bli mer kjent med Guds Ord. Prisen for at en spansktalende kursdeltaker kan delta på bibelundervisning i to hele semester er ca. NOK 29.000.- Gaver til støtte for spansktalende kursdeltakere kan overføres til kontonummer 2801.46.05330, og merkes “Betaling for spansktalende deltaker”.

Fast givertjeneste
Fast givertjeneste er en god måte å gi på. Det gir Sarepta mer forutsigbarhet til å planlegge virksomheten lengre frem i tid. Kontakt oss for å få tilsendt skjema.