Fagplan 2020-2021

Undervisningsåret begynner mandag  31. august (uke 36) og slutter med avslutningsturné i juni (uke 22).

Forelesningene foregår vanligvis mandag til fredag: 

1. time: 09:30 – 10:15
2. time: 10:30 – 11:15
3. time: 11:30 – 12:15 

Uke 36: 1. og 2. time: Bibelen (Johannes Kleppa) | 3. time: Jesu liv (Andreas Norbye) 
Uke 37: 1. og 2. time: Urhistorien (Jogeir Lianes) | 3. time: Troslære (Johannes Kleppa) 
Uke 38: 1. og 2. time: Hebreerne (Johannes Kleppa) | 3. time: Efeserne (Johannes Thorlund) 
Uke 39: 1. og 2. time: Israel (Odd Sverre Hove) | 3. time: Efeserne (Johannes Thorlund) 
Uke 40: 1. og 2. time: Jesu lignelser (Vidar Pettersen) | 3. time: Jesaja (Odd Sverre Hove) 

Uke 41: Fjellturleir på Centro Sarepta. Høstferie for bibelskolen. 

Uke 42: 1. og 2. time: Troslære (Johannes Kleppa) | 3. time: Kunngjøres senere (Johannes Kleppa) 

Uke 43: Utreiseuke for bibelskolen. Ikke undervisning på senteret. 

Uke 44: 1. og 2. time: 1. Mosebok (Curt Westman) | 3. time: Galaterbrevet (Johannes Thorlund) 
Uke 45: 1. og 2. time: 1. Mosebok (Curt Westman) | 3. time: Romerbrevet (Ole Andreas Meling) 
Uke 46: 1. og 2. time: Romerbrevet (Ole Andreas Meling) | 3. time: Troslære (Johannes Kleppa) 

Uke 47: Utreiseuke for bibelskolen. Ikke undervisning på senteret. 

Uke 48: 1. og 2. time: Misjon (Andreas Norbye) | 3. time: Galaterbrevet (Johannes Thorlund) 
Uke 49: 1. og 2. time: Endetiden (Johannes Kleppa) | 3. time: Jakobs brev (Hans Bergane) 
Uke 50: 1. og 2. time: Endetiden (Johannes Kleppa) | 3. time: Kolosserbrevet (Hans Bergane) 
Uke 51: 1. og 2. time: Daniels bok (Johannes Kleppa) |

Uke 52 - Uke 01 i 2021:
Juleferie for bibelskolen.

Uke 02: Bibelskolen på utreise i Norge.
Uke 03: Bibelskolen på utreise i Norge.

Uke 04: 1. og 2. time: Småprofetene (Audun Hjelvik) | 3. time: Paulus (Andreas Norbye) 
Uke 05: 1. og 2. time: Evangelisering i praksis (Egil Reindal) | 3. time: Glimt fra kongetiden (Audun Hjelvik) 
Uke 06: 1. og 2. time: Evangelisering i praksis (Egil Reindal) | 3. time: Paulus (Andreas Norbye) 
Uke 07: 1. og 2. time: Bergprekenen (Egil Reindal) | 3. time: Johannesbrevene (Johannes Thorlund) 

Uke 08: Vinterferie for bibelskolen. Ikke undervisning på senteret. 

Uke 09: Utreiseuke for bibelskolen. Ikke undervisning på senteret. 

Uke 10: 1. og 2. time: Forstå tidene (Ole Andreas Meling) | 3. time: Kirkehist./konfesj.kunnsk. (Johs. Kleppa) 
Uke 11: 1. og 2. time: 1. Korinterbrev (Wilhelm Nessa) | 3. time: Kirkehist./konfesj.kunnsk. (Johs. Kleppa) - SYKKELLEIR
Uke 12: 1. og 2. time: Jesu lidelseshistorie (Tom Eftevand) | 3. time: Ruts bok (Jan-Tore Olsen)

Uke 13:
Påskeferie. Påskeleir for spansktalende. 

Uke 14: 1. og 2. time: Guds bud (Johannes Kleppa) | 3. time: Høysangen (Jan-Tore Olsen) 
Uke 15: 1. og 2. time: Jobs bok (Jan-Tore Olsen) | 3. time (kl. 19:30): Forkynneren (Johannes Kleppa) - FJELLTURLEIR
Uke 16: 1. og 2. time: Evangeliet etter Ester (Erik J. Andersson) | 3. time: 1. Petersbrev (Jon Syver Norbye) 
Uke 17: 1. og 2. time: Jeremia (Jon Syver Norbye) | 3. time: Markus (Andreas Norbye) 

Uke 18: Utreiseuke for bibelskolen. Ikke undervisning på senteret. 

Uke 19: 1. og 2. time: Apologetikk (Daniel Brandt) | 3. time: Apostelgjerningene (Tor André Haddeland) 
Uke 20: 1. og 2. time: Sjelesorg (Wenche Slimestad) | 3. time: Salmene (Johannes Kleppa)
Uke 21: 1. og 2. time: Salmene (Johannes Kleppa) | 3. time: Sjelesorg (Wenche Slimestad) 

Uke 22: Avslutningstur for bibelskolen. Ikke undervisning på senteret.