Bolk G

Undervisningsperiode 2. mai – 2. juni

Undervisningen foregår fra tirsdag til lørdag kl. 9:00 – 12:00

Tirsdag 1. mai er undervisningsfri

Torsdag 10. mai er undervisningsfri (Kristi himmelfartsdag)

Torsdag 17. mai er undervisningsfri (Norges nasjonaldag)

Uke 18

Fag: Johannes’ Åpenbaring (8 timer) og Sjelesorg II (4 timer)

Forelesere: Johannes Kleppa og Svein Wilhelm Nessa

Uke 19

Fag: Johannes’ Åpenbaring (8 timer) og Sjelesorg II (4 timer)

Forelesere: Johannes Kleppa og Svein Wilhelm Nessa

Uke 20

Fag: Salmenes bok (4 timer) og Apologetikk (8 timer)

Forelesere: Jan-Tore Olsen og Daniel Brandt

Uke 21

Fag: Salmenes bok (5 timer) og Hebreerbrevet (10 timer)

Forelesere: Jan-Tore Olsen og Rolf Lavik

Uke 22

Fag: Salmenes bok (5 timer), Efeserbrevet (5 timer) og Bønn II (5 timer)

Forelesere: Jan-Tore Olsen og Johannes Kleppa

.

Johannes Kleppa (f. 1952)

Forkynner, Styreleder i Misjon Sarepta

Underviser i fagene Johannes’ Åpenbaring, Efeserbrevet og Bønn II

.

Svein Wilhelm Nessa (f. 1988)

Bygningsingeniør, fritidsforkynner

Underviser i faget Sjelesorg II

.

Jan-Tore Olsen (f. 1969)

Misjonær, leder utland i Misjon Sarepta

Underviser i faget Salmenes bok

.

Daniel Brandt (f. 1977)

Forkynner, pastor i Missionsprovinsen

Underviser i faget Apologetikk

.

Rolf Lavik (f. 1969)

Forkynner

Underviser i faget Hebreerbrevet

.

                    Til forrige bolk                                       Tilbake til oversikt