Bolk F

Undervisningsperiode 3. – 21. april

Undervisningen foregår fra tirsdag til lørdag kl. 9:00 – 12:00

Uke 14

Fag: Israels historie (10 timer) og Israel i dag (5 timer)

Foreleser: Odd Sverre Hove

Uke 15

Fag: Kirkehistorie II (10 timer) og Galaterbrevet (5 timer)

Forelesere: Dagfinn Sandal og Jan-Tore Olsen

Uke 16

Fag: Predikantens bok (5 timer) og De små profeter (10 timer)

Forelesere: Jan-Tore Olsen og Lorents Nord-Varhaug

.

Odd Sverre Hove (f.1947)

Teolog, forfatter, tidligere prest, generalsekretær og avisredaktør

Underviser i fagene Israels historie og Israel i dag

.

Dagfinn Sandal (f.1947)

Forkynner

Underviser i faget Kirkehistorie II

.

Jan-Tore Olsen (f. 1969)

Misjonær, leder utland i Misjon Sarepta

Underviser i faget Galaterbrevet og Predikantens bok

.

Lorents Nord-Varhaug (f. 1965)

Banksjef, fritidsforkynner

Underviser i faget De små profeter

.

                    Til forrige bolk                                        Tilbake til oversikt                                        Til neste bolk