Bolk E

Undervisningsperiode 6. – 24. mars

Undervisningen foregår fra tirsdag til lørdag kl. 9:00 – 12:00

Uke 10

Fag: Jesaja (5 timer), 2. Timoteus brev (5 timer) og Misjon (5. timer)

Forelesere: Jon Syver Norbye og Jan-Tore Olsen

Uke 11

Fag: Jesaja (5 timer) og Sjelesorg I (10 timer)

Forelesere: Johannes Kleppa og Jakob Trodahl

Uke 12

Fag: Jesaja (5 timer) og Jesu lidelseshistorie (10 timer)

Forelesere: Jan-Tore Olsen og Mathias Eftevand

.

Jon Syver Norbye (f. 1951)

Prest

Underviser i fagene Jesaja (uke 10) og 2. Timoteus brev

.

Jan-Tore Olsen (f. 1969)

Misjonær, leder utland i Misjon Sarepta

Underviser i fagene Misjon og Jesaja (uke 12)

.

Johannes Kleppa (f. 1952)

Forkynner, bibelskolelærer, styreleder i Misjon Sarepta

Underviser i faget Jesaja (uke 11)

.

Jakob Trodahl (f. 1949)

Forkynner, tidligere misjonær og forsamlingsleder

Underviser i faget Sjelesorg I

.

Mathias Eftevand (f. 1988)

Akustiker, fritidsforkynner

Underviser i faget Jesu lidelseshistorie

.

                    Til forrige bolk                                        Tilbake til oversikt                                        Til neste bolk