Bolk D

Undervisningsperiode 9. januar – 17. februar

Undervisningen foregår fra tirsdag til lørdag kl. 9:00 – 12:00

Uke 2

Fag: Troslære II (5 timer) og Kirkehistorie I (10 timer)

Forelesere: Knud W. Skov

Uke 3

Fag: Troslære II (5 timer) og Apostlenes Gjerninger (10 timer)

Forelesere: Johannes Kleppa

Uke 4

Fag: Troslære II (5 timer) og Apostlenes Gjerninger (10 timer)

Forelesere: Johannes Kleppa

Uke 5

Fag: Troslære II (5 timer) og Guds bud (10 timer)

Forelesere: Knud W. Skov og Johannes Kleppa

Uke 6

Fag: Romerbrevet (10 timer) og Guds bud (oppgaver i forlengelse av undervisning uke 5)

Forelesere: Tom Eftevand

Uke 7

Fag: Romerbrevet (10 timer)

Forelesere: Tom Eftevand

.

Knud W. Skov (f. 1967)

Cand.Theol, prosjektleder Dansk Balkan Mission

Underviser i faget Troslære II (uke 2 og 5) og Kirkehistorie I

.

Johannes Kleppa (f. 1952)

Forkynner, bibelskolelærer, styreleder i Misjon Sarepta

Underviser i fagene Apostlenes Gjerninger, Troslære II (uke 3 og 4) og Guds bud (uke 5)

.

Tom Eftevand (f. 1961)

Bygningsingeniør, fritidsforkynner

Underviser i faget Romerbrevet

.

                    Til forrige bolk                                        Tilbake til oversikt                                        Til neste bolk