Bolk C

Undervisningsperiode 21. november – 16. desember

Undervisningen foregår fra tirsdag til lørdag kl. 9:00 – 12:00

Onsdag 6. desember er undervisningsfri (Spanias grunnlovsdag)

Uke 47

Fag: Troslære I (10 timer) og 1. Johannes brev (5 timer)

Forelesere: Johannes Kleppa og Jan-Tore Olsen

Uke 48

Fag: Troslære I (10 timer) og Filipperbrevet (5 timer)

Forelesere: Johannes Kleppa og Jan-Tore Olsen

Uke 49

Fag: Salomos Høysang (4 timer) og Forstå tidene (8 timer)

Forelesere: Jan-Tore Olsen og Kristoffer Nilssen

Uke 50

Fag: Salomos Høysang (5 timer), Ruts bok (5 timer) og Jakobs brev (5 timer)

Forelesere: Jan-Tore Olsen og Hans Bergane

.

Johannes Kleppa (f. 1952)

Forkynner, bibelskolelærer, styreleder i Misjon Sarepta

Underviser i faget Troslære I

.

Jan-Tore Olsen (f. 1969)

Misjonær, leder utland i Misjon Sarepta

Underviser i fagene 1. Johannes brev, Filipperbrevet, Salomos Høysang og Ruts bok

.

Kristoffer Nilssen (f. 1991)

Lærer

Underviser i faget Forstå tidene

.

Hans Bergane (f.1969)

Forkynner, daglig leder i Misjon Sarepta

Underviser i faget Jakobs brev

.

                    Til forrige bolk                                        Tilbake til oversikt                                        Til neste bolk