Bolk B

Undervisningsperiode 24. oktober – 11. november

Undervisningen foregår fra tirsdag til lørdag kl. 9:00 – 12:00

Uke 43

Fag: Mosebøkene (5 timer) og Urhistorien (10 timer)

Forelesere: Jan-Tore Olsen og Jogeir Lianes

Uke 44

Fag: Mosebøkene (5 timer) og Jesu lignelser (10 timer)

Forelesere: Jan-Tore Olsen og Vidar Pettersen

Uke 45

Fag: Mosebøkene (5 timer) og Jobs bok (10 timer)

Forelesere: Jan-Tore Olsen og Johannes Kleppa

.

Jan-Tore Olsen (f. 1969)

Misjonær, leder utland i Misjon Sarepta

Underviser i faget Mosebøkene

.

Jogeir Lianes (f. 1977)

Dataingeniør, styreleder i foreningen SKAPER

Underviser i faget Urhistorien

.

Vidar Pettersen (f. 1985)

Vikarprest, tidligere bibelskolelærer

Underviser i faget Jesu lignelser

.

Johannes Kleppa (f. 1952)

Forkynner, bibelskolelærer, styreleder i Misjon Sarepta

Underviser i faget Jobs bok

.

                    Til forrige bolk                                        Tilbake til oversikt                                        Til neste bolk