Fagplan 2019-2020

Undervisningsåret begynner mandag  2. september (uke 36) og slutter med avslutningsturne i juni (uke 23).

Forelesningene foregår vanligvis  fra 09:30 til 12:15.

Ukene 11 og 14 blir tredje time flyttet til kvelden klokken 19:30, da vi arrangerer sykkel-leir og fjelltur-leir samtidig med bibelkurset.

I undervisningsåret 2019-2020 er det ikke undervisning på Centro Sarepta følgende uker: Uke 41, har vi høstferie ( og da arrangerer vi Fjelltur-leir), uke 42 er utreiseuke, ukene 51, 52 og 1 er juleferie, uke 8 er vinterferie, uke 9 har vi utreiseuke, og uke 15 er påskeferie. Utreiseukene er i utgangspunktet bare åpne for kursdeltakere som deltar hele semester. De øvrige uker med undervisning på Centro Sarepta, er det mulig å følge undervisningen det antall uker den enkelte ønsker. Se kalender for andre arrangementer som foregår på Centro Sarepta.

Høsten 2019:

Uke 36: 1. og 2. time Jesu liv v/ Jan-Tore Olsen 3.time Bibelen v/ Johannes Kleppa

Uke 37: 1. og  2. time Bibelen v/Johannes Kleppa, 3.time Galaterbrevet v/ Johannes Thorlund

Uke 38: 1.og 2. time Bønn v/ Johannes Kleppa, 3. time Galaterbrevet v/ Johannes Thorlund

Uke 39: 1. og 2. time Mosebøkene v/ Jan-Tore Olsen, 3. time Diakoni v/ Johannes Thorlund

Uke 40: 1. og 2. time Urhistorien v/ Jogeir Lianes, 3. time Forkynneren v/ Johannes Kleppa

Uke 41: Høstferie (Fjelltur- leir på Centro Sarepta)

Uke 42: Utreiseuke for Bibelkurset

Uke 43: 1. og 2. time Markusevangeliet v/ Jakob Trodahl, 3. time Ruts bok v/ Jan-Tore Olsen

Uke 44: 1. og 2. time Daniels bok v/ Jakob Trodahl, 3. time Troslære v/ Johannes Kleppa

Uke 45: 1. og 2. time Troslære v/ Johannes Kleppa, 3. time 1. Korinterbrev v/ Svein Wilhelm Nessa

Uke 46: 1. og 2. time 1. Korinterbrev v/ Svein Wilhelm Nessa, 3. time Filipperbrevet v/ Hans Bergane

Uke 47: Utreiseuke for bibelkurset

Uke 48: 1. og 2. time Konfesjonskunnskap v/ Johannes Kleppa, 3. time Proffeten Jesaja v/ Tor Andre Haddeland

Uke 49: 1. og 2. time Kirkehistorie v/ Johannes Kleppa, 3. time Profeten Jesaja v/ Tor Andre Haddeland

Uke 50: 1. og 2. time Salomos høysang v/ Jan-Tore Olsen, 3. time Jakobs brev v/ Hans Bergane

Uke 51: til og med uke 1-20 Juleferie

 

Våren 2020:

Uke 2: Utreise i Norge

Uke 3:  Utreise i Norge

Uke 4: 1. og 2. time Troslære v/ Johannes Kleppa, 3. time Efeserbrevet v/ Johannes Thorlund

Uke 5: 1. og 2. time Troslære v/ Johannes Kleppa, 3. time Efeserbrevet v/ Johannes Thorlund

Uke 6: 1. og 2. time Guds bud v/ Johannes Kleppa, 3. time Kolosserne v/ Johannes Thorlund

Uke 7: 1. og 2 time Forstå tidene v/ Ole Andreas Meling, 3. time Misjon v/ Jan-Tore Olsen

Uke 8: Vinterferie

Uke 9: Utreiseuke for bibelkurset

Uke 10: 1. og 2. time Apologetikk v/ Johannes Kleppa, 3. time 1. Tessalonikerne v/ Hans Bergane

Uke 11: 1. og 2. time Romerbrevet v/ Curt Westman, 3. time (kvelden) Sendebrevene v/ Rolf Lavik (Sykkelleir)

Uke 12: 1. og 2. time Romerbrevet v/ Curt Westman, 3. time 1. Timoteusbrev v/ Svein Wilhelm Nessa

Uke 13: 1. og 2. time Jesu lidelseshistorie v/ Tom Eftevand, 3. time Salmene v/ Johannes Kleppa

Uke 14: 1. og 2. time Jesu lidelseshistorie v/ Tom Eftevand, 3. time Salmene v/ Johannes Kleppa (Fjelltur-leir)

Uke 15: Påskeferie

Uke 16: 1. og 2. time Jobs bok v/ Jan-Tore Olsen, 3. time Johannes brevene v/ Johannes Thorlund

Uke 17: 1. og 2. time Hebreerbrevet ( forleser kommer..), 3. time Sjelesorg v/ Jon Syver Norby

Uke 18: 1. og 2. time til onsdag Sjelesorg v/ Jon Syver Norby, 1. og 2. time onsdag til fredag samt 3. time hele uken Johannes brevene v/ Johannes Thorlund

Uke 19: Utreiseuke

Uke 20: 1. og 2. time Johannes Åpenbaring v/ Johannes Kleppa, 3. time Fader vår v/ Johannes Thorlund

Uke 21: 1. og 2. time Johannes Åpenbaring v/ Johannes Kleppa, 3. time Fader vår v/ Johannes Thorlund

Uke 22: 1. og 2. time Jesu lignelser v/ Jan-Tore Olsen, 3. time De små profetene v/ Johannes Kleppa

Uke 23: Avslutningsturne for bibelkurset

 

Tilbake til Bibelkurs