Fagplan 2019-2020

Undervisningsåret begynner mandag  2. september (uke 36) og slutter med avslutningsturné i juni (uke 23).

Forelesningene foregår vanligvis mandag til fredag: 

1. time: 09:30 – 10:15
2. time: 10:30 – 11:15
3. time: 11:30 – 12:15 

Unntak fra den vanlige timeplanen: 
Uke 41 har bibelskolen høstferie og det arranges Fjelltur-leir på senteret.  
Uke 44 er utreiseuke og det er ikke undervisning på senteret.  
Uke 47 er utreiseuke og det er ikke undervisning på senteret.  
Uke 51, 52 og 1 har bibelskolen juleferie. 1. – 4. januar 2020 arrangeres Misjonskonferanse på senteret. 

Uke 2 og 3 er utreiseuker og det er ikke undervisning på senteret. 
Uke 8 har bibelskolen vinterferie.
Uke 9 er utreiseuke og det er ikke undervisning på senteret.  
Uke 11 arrangeres sykkel-leir på senteret. Undervisninga går som normalt, men 3. time holdes kl. 19:30. 
Uke 14 arrangeres fjelltur-leir på senteret. Undervisninga går som normalt, men 3. time holdes kl. 19:30. 
Uke 15 har bibelskolen påskeferie og det arrangeres Påskeleir for spansktalende på senteret. 
Uke 19 er utreiseuke og det er ikke undervisning på senteret.  
Uke 23 er bibelskolen på avslutningstur og det er ikke undervisning på senteret.  

Utreiseukene er i utgangspunktet bare åpne for bibelskoledeltakere som deltar hele semester. Alle øvrige uker med undervisning på Centro Sarepta er det mulig å følge undervisningen det antall uker den enkelte ønsker. Se kalender for andre arrangementer som foregår på Centro Sarepta. 

Høsten 2019:

Uke 36: 1. og 2. time: Jesu liv v/ Jan-Tore Olsen | 3. time: Bibelen v/ Johannes Kleppa 
Uke 37: 1. og 2. time: Bibelen v/Johannes Kleppa | 3.time: Galaterbrevet v/ Johannes Thorlund
Uke 38: 1. og 2. time: Bønn v/ Johannes Kleppa | 3. time: Galaterbrevet v/ Johannes Thorlund
Uke 39: 1. og 2. time: Mosebøkene v/ Jan-Tore Olsen | 3. time: Diakoni v/ Johannes Thorlund 
Uke 40: 1. og 2. time: Urhistorien v/ Jogeir Lianes | 3. time: Forkynneren v/ Johannes Kleppa 

Uke 41: Høstferie (Fjelltur- leir på Centro Sarepta)

Uke 42: 1 time per dag, ved Jan-Tore Olsen 
Uke 43: 1. og 2. time: Markusevangeliet v/ Jakob Trodahl | 3. time: Ruts bok v/ Jan-Tore Olsen  

Uke 44:  Utreiseuke for bibelskolen 

Uke 45: 1. og 2. time: Troslære v/ Johannes Kleppa | 3. time: 1. Korinterbrev v/ Svein Wilhelm Nessa 
Uke 46: 1. og 2. time: 1. Korinterbrev v/ Svein Wilhelm Nessa | 3. time: Filipperbrevet v/ Hans Bergane 

Uke 47: Utreiseuke for bibelskolen 

Uke 48: 1. og 2. time: Konfesjonskunnskap v/ Johannes Kleppa | 3. time Apostelgjerningene v/ Tor Andre Haddeland
Uke 49: 1. og 2. time: Kirkehistorie v/ Johannes Kleppa | 3. time: Apostelgjerningene v/ Tor Andre Haddeland 
Uke 50: 1. og 2. time: Salomos høysang v/ Jan-Tore Olsen | 3. time: Jakobs brev v/ Hans Bergane 

Uke 51 til og med uke 1 i 2020: Juleferie (1. – 4. januar 2020 Misjonskonferanse på Centro Sarepta) 

 

Våren 2020:

Uke 2: Utreise i Norge
Uke 3: Utreise i Norge 

Uke 4: 1. og 2. time: Troslære v/ Johannes Kleppa | 3. time: Efeserbrevet v/ Johannes Kleppa
Uke 5: 1. og 2. time: Troslære v/ Johannes Kleppa | 3. time: Efeserbrevet v/ Johannes Kleppa
Uke 6: 1. og 2. time: Guds bud v/ Johannes Kleppa | 3. time: Kolosserbrevet v/ Johannes Kleppa
Uke 7: 1. og 2 time: Forstå tidene v/ Ole Andreas Meling | 3. time: Misjon v/ Jan-Tore Olsen 

Uke 8: Vinterferie
Uke 9: Utreiseuke for bibelskolen 

Uke 10: 1. og 2. time: Apologetikk v/ Johannes Kleppa | 3. time: 1. Tessalonikerne v/ Hans Bergane 
Uke 11: 1. og 2. time: Romerbrevet v/ Curt Westman | 3. time: (kl. 19:30) Sendebrevene v/ Rolf Lavik (SYKKEL-LEIR)
Uke 12: 1. og 2. time: Romerbrevet v/ Curt Westman | 3. time: Profeten Nehemia v/ Jan Tore Olsen
Uke 13: 1. og 2. time: Jesu lidelseshistorie v/ Tom Eftevand | 3. time: Salmene v/ Johannes Kleppa
Uke 14: 1. og 2. time: Jesu lidelseshistorie v/ Tom Eftevand | 3. time: (kl. 19:30) Salmene v/ Johannes Kleppa (FJELLTUR-LEIR)

Uke 15: Påskeferie (Påskeleir for spansktalende) 

Uke 16: 1. og 2. time: Jobs bok v/ Jan-Tore Olsen | 3. time: Johannesbrevene v/ Roar Steffensen
Uke 17: 1. og 2. time: Jesu lignelser v/ Vidar Pettersen | 3. time: Sjelesorg v/ Jon Syver Norbye 
Uke 18: 1. og 2. time man-ons: Sjelesorg v/ Jon Syver Norbye
              1. og 2. time tors-fre samt 3. time hele uken: Johannesbrevene v/ Roar Steffensen

Uke 19: Utreiseuke for bibelskolen 

20: 1. og 2. time: Johannes Åpenbaring v/ Johannes Kleppa | 3. time: Glimt fra kongetiden v/ Audun Hjelvik
Uke 21: 1. og 2. time: Glimt fra kongetiden v/ Audun Hjelvik | 3. time: Johannes Åpenbaring v/ Johannes Kleppa
Uke 22: 1. og 2. time: Hebreerbrevet v/ Johannes Kleppa | 3. time: De “små” profetene v/ Jan-Tore Olsen 

Uke 23: Avslutningstur for bibelskolen 

Tilbake til Bibelskole