Undervisningen

Overbevist om at frelsen er ved tro og ikke ved gjerninger, ønsker vi at undervisningen skal peke på Jesus Kristus og hans verk alene som eneste vei til fred med Gud. Det er et inderlig ønske at Bibelen skal bli ei åpen og umistelig bok i den enkeltes liv, og at all undervisning skal skape kjennskap, kjærlighet og tillit til Bibelen. Vi vil at all undervisning kan være med å lede den enkelte inn i et frimodig, avklart og personlig forhold til Gud.

Det vil undervises kun tre timer hver formiddag fra tirsdag til lørdag. Dette for at det skal være mulig å kombinere et opphold på Centro Sarepta med for eksempel studier eller arbeid.

Vi har flere forelesere knyttet til Centro Sarepta. Enkelte av disse vil undervise flere uker i løpet av året, mens de aller fleste bare vil undervise i enkeltuker.

Praksis

Det legges til rette for ulike praksisoppgaver lokalt både innenfor diakonalt og evangelisk arbeid. All praksis vil være frivillig. Det finnes mye menneskelig og åndelig nød – også i Spania. Vi ønsker derfor at den enkelte skal få bruke sine nådegaver til ære for Gud og til gavn for sine medmennesker.

Utreiseuker

Tre uker eller langhelger i skoleåret legges det opp til misjonsreiser med blant annet utadrettet møtevirksomhet, kontakt med lokale kristne og oppsøkende virksomhet. Aktuelle reisemål i denne forbindelse kan være Spania, Portugal, Marokko, Andorra m.m. Det presiseres at utreiseuker er frivillige og forbeholdt kursdeltakere på hele semester.

Dager uten undervisning

Noen dager i skoleåret er undervisningsfri på grunn av nasjonale eller lokale høytids og fridager.