Om bibelskolen

 

Sareptas bibel- og misjonssenter tilbyr bibelskole i perioden september til juni. Læreplanen er inndelt i tema som går over en eller to uker, og man kan følge undervisningen fra fra enkeltdager til et helt undervisningsår. Det er lagt opp til tre timers undervisning hver formiddag. I løpet av undervisningsåret er det også noen misjonsutreiser, der semester-deltakerne får være med på utreiser rundt om i Spania, samt Nord-Afrika og Portugal. En av utreisene vil også være i Norge.

På Centro Sarepta undervises det parallelt på norsk og spansk. I tillegg til nordmenn og skandinaver, vil du derfor også bli kjent med spansktalende kursdeltakere. Vi er overbevist om at et levende, internasjonalt miljø vil berike den enkeltes liv, og bidra til at det knyttes vennskapsbånd på tvers av språk og kulturer.

Siden bibelskolen er lagt opp med halvdagsundervisning, gir det fleksible muligheter for å kombinere et bibelstudie hos oss med andre studier eller aktiviteter. For eksempel er det mulig å kombinere et bibelstudie fra september til juni med et årsstudium via internett. Mange norske høyskoler og universitet har et bredt tilbud av nettstudier som er godkjent for stipend og lån, på lik linje med studieretninger som har fast undervisning i Norge.

Basis

Centro Sarepta eies og drives av Misjon Sarepta, og er et bibel- og opplæringssenter på luthersk grunn. Vi tror at hele Bibelen er Guds Ord og vil holde fast på den forståelse av Bibelen, som det er uttrykt i den lutherske bekjennelse. Samtidig vil vi ønske studenter velkommen uansett hvilken bakgrunn og evt. kirkemessig tilhørighet man måtte ha.