Praktisk info

Hvem kan melde seg på bibelkurs hos oss?

Alle er velkommen til å delta på bibelkurs hos oss. Dersom du har spesielle behov ønsker vi en dialog om dette i forkant, for å se hvilke muligheter vi har for å imøtekomme disse. Vi stiller ingen krav om at du må være kristen, selv om du nok vil oppleve at flertallet av våre kursdeltakere vil være bekjennende kristne. For deltakere på hele semestre er det en nedre aldersgrense på 18 år, men det er ingen øvre aldersgrense.

Ankomst og avreise

En undervisningsuke går fra mandag til fredag, der søndag normalt er ankomstdag. Men annet kan avtales ved å ta kontakt på post@centrosarepta.no. Det er mulig å bestille ekstra overnatting dersom vi har ledig kapasitet.

Den enkleste reisemåte til Centro Sarepta er å ta fly til Alicante lufthavn. Derfra er det forskjellige muligheter for transfer mellom flyplassen og senteret.

Boforhold

Det tilbys overnatting på Centro Sarepta, som har til sammen 19 rom i senteret. 

De ukene det er utreiseuker samt i ferier, må kursdeltakerne regne med å flytte ut av rommet gå grunn av utleie til andre gjester. Det vil være mulig å lagre sine personlige eiendeler på senteret de uker rommet benyttes av andre gjester. 

Det er også mulig å melde seg på kursene uten å bo på Centro Sarepta, hvis ledig kapasitet. I så fall betales kursavgiften samt eventuelle måltider. Dersom en ikke ønsker å bo på senteret, må det gis beskjed om det ved påmelding. 

Påmelding

Vi skiller mellom påmelding til hele semester (høst og/eller vår) og påmelding til enkelt uker. Kursdeltakere som søker et helt semester eller hele undervisningsåret prioriteres ved opptak. Uansett om påmeldingen gjelder et helt semester/undervisningsår eller enkeltuker, har vi løpende opptak så langt det er ledige plasser. Siden søkere til hele semester prioriteres ved opptak, vil de som melder seg på enkeltuker tidligst få tilbakemelding vedrørende plass etter følgende datoer:

For høstsemesteret 1. mai. For vårsemesteret 1. oktober.

Søkere til hele semester og hele undervisningsår vil fortløpende få tilbakemelding vedrørende plass. Søkere til ukesbolker vil etter oppgitte datoer fortløpende få tilbakemelding vedrørende plass.

Påmelding eller spørsmål sendes til post@centrosarepta.no

Finansiering

Centro Sarepta mottar ikke offentlige tilskudd, og kursene våre er ikke godkjent i forhold til stipend og lån fra Statens Lånekasse. Den enkelte kursdeltaker er derfor avhengig av å kombinere bibelkurset med andre studier dersom en ønsker stipend og lån fra Statens Lånekasse. Det finnes et vell av ulike nettstudier å velge mellom. Mange av disse er tilnærmet gratis. Vi har tidligere hatt ungdom bosatt i Spania som har tatt nettbasert årsstudium i kristendom ved Fjellhaug skoler og årsstudium i spansk ved Høyskolen i Østfold.

Det kan også være aktuelt å søke egen menighet eller forsamling om støtte til bibelkurs ved Centro Sarepta.

Prisliste for bibelkursene finner du her

I forbindelse med utreiseuker vil det i noen tilfeller være aktuelt med ekstra deltakerbetaling for å dekke inn reisekostnader. Dette vil det i så fall bli gitt informasjon om i god tid i forkant.

Betaling

For kursdeltakere på hele semester gjelder følgende:

Ved påmelding til kurset betales et opptaksgebyr på EUR 100,- . Plass bekreftes ikke før opptaksgebyret er betalt. Giro for betaling av opptaksgebyr sendes pr. e-mail eller post. Beløpet vil bli trukket fra kursbeløpet og inngår dermed som delbetaling for kurset. Beløpet refunderes ikke dersom du senere velger å melde deg av kurset. Informasjon om restbetaling vil bli gitt sammen med bekreftelse på opptak.

For kursdeltakere på enkeltuker gjelder følgende:

Faktura for hele kursperioden sendes pr. e-mail eller post i forkant av kursstart. Faktura må være betalt for å kunne delta på kurset.

Dersom en kursdeltaker ikke deltar i undervisningen eller benytter seg av kost eller losji, gis det ingen refusjon i pris.