Fagplan 2018-2019

Undervisningsåret begynner i september (uke 38) og slutter i juni (uke 23). Første undervisningsdag er tirsdag 18. september. Undervisningen er delt inn i bolker fra A til G, og bolkene varierer i lengde fra tre til seks uker.

Vanligvis undervises det tre timer på formiddagen fra kl. 9:30-12:15, tirsdag til lørdag. I bolk A er tredje time flyttet til kvelden, slik at det i den perioden blir to timer på formiddagen samt kveldsmøte.

Nedenfor er en oversikt over fagplanen med bolkinndeling. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli justeringer i faginnholdet.

I undervisningsåret 2018-2019 er det ikke undervisning på Centro Sarepta følgende uker: Uke 41 er høstferie, ukene 51, 52 og 1 er juleferie, uke 8 er vinterferie og uke 16 er påskeferie. Ukene 42, 47, 12, 17 og 23 er utreiseuker og det er dermed ikke undervisning på senteret disse ukene. Utreiseukene er i utgangspunktet bare åpne for kursdeltakere som er tilmeldt hele semester. De øvrige uker med undervisning på Centro Sarepta, er det mulig å følge undervisningen det antall uker den enkelte ønsker, men vi anbefaler å følge en bolk fra start til slutt for å få med sammenhengen i undervisningen.

Følgende er link til hver enkelt bolk, der du finner mer informasjon:

BOLK A                                                  BOLK B                                                  BOLK C                                                  BOLK D

BOLK E                                                  BOLK F                                                   BOLK G