Bibelskole

Bibel og studier i Spania

Dersom du ønsker et år i Spania, samtidig som du studerer et fag og lærer Bibelen bedre å kjenne, er Centro Sarepta plassen!

Centro Sarepta er Misjon Sarepta sitt Bibel- og opplæringssenter i Spania, og base for Sareptas evangeliske arbeid i Sør-Europa og inn mot Nord-Afrika. Senteret ligger vakkert til på Costa Blanca, ca 50 minutt nord for Alicante, innrammet av blått hav og vakre fjell, og med eget badebasseng. Det er forholdvis kort avstand til fine badestrender og gode turmuligheter.

Som ung har du gjerne flere drømmer som du ønsker oppfylt, men det kan være vanskelig å finne tid til alt. Du skulle gjerne hatt et år i utlandet. Du skulle kommet i gang med studier. Og så skulle du gjerne brukt et år på å lære Bibelen bedre å kjenne og bli mer grunnfestet som kristen – og helst få delta i noe misjonsarbeid.

Det er den drømmen du kan få oppfylt på Centro Sarepta. Her kan du kombinere alt dette. På formiddagen får du tre undervisningstimer i bibelfag og andre fag innen kristentroen. Ettermiddagen kan du bruke til egne studier på nettet – og det finnes nå mange slike. Selv om undervisningen ved senteret er uavhengig av andre studier, gir den hjelp med tanke på kristendomsstudier på nettet, men andre nettstudier kan være like aktuelle.

På senteret får man del i et internasjonalt kristent fellesskap. I løpet av studieåret er det flere utreiseuker i Spania, og det hele avsluttes med en tur til Marokko.

På huset er det også volontører som hjelper til med å skape et godt miljø på et trivelig sted. Det er gode rom og svært god mat!

Bibelskolen starter i begynnelsen av september, og slutter i begynnelsen av juni. Vil man ha det som et annerledes år uten andre studier enn det som skjer på senteret, fungerer det svært bra. Tar man nettstudier, får man studielån.

Siden undervisningen er lagt opp i bolker der fagene fortløpende avsluttes, passer det også fint for kortere eller lengre opphold i Spania, der man kombinerer bibelundervisning med ferie. 

For mer informasjon: post@centrosarepta.no – +34 744 609 904

Fagplan 2019/2020

Til forsiden