Nå strømmer bestillingene inn til Centro Sarepta!

Bare de siste dagene har vi mottatt bestillinger fra flere større grupper, enkeltpersoner og par. Bestillingene gjelder for denne våren, sommeren og høsten. Noen av ukene er nå helt fylt opp med gjester! Det er tydelig at når restriksjonene lettes på fra regjeringen, er det mange som kaster seg rundt for å se på muligheten for en utenlandsreise igjen. For mange vet vi at dette er en ren nødvendighet, da mange har lidelser som blir betydelig bedre i et varmere klima. Skulle du ha planer om en eller flere uker på Centro Sarepta vil det være lurt å ta kontakt for å sikre deg plass den eller de ukene du ønsker. For oss er det fantastisk kjekt at mange gjester kommer igjen og igjen, noe vi tolker slik at dette er en plass de trives. Det å få dele Guds ord, en veldig vakker natur og et godt klima med unge og eldre fra Norden oppleves også for oss å være en stor velsignelse. Men, det mest fantastiske med dette er at vi da vil kunne nå enda lenger ut med evangeliet her i Spania, i Nord-Afrika og andre områder der vi har arbeid eller har kontakter, rett å slett fordi det gir oss bedre økonomi og mange forbedere! Er du interessert i et opphold på Centro Sarepta for deg, din familie, eller en gruppe, ikke nøl med å ta kontakt med oss på post@centrosarepta.no.

Hva skjer nå på Centro Sarepta?

Etter noen flotte uker med med fjellturleir, leir for spansktalende og et fantastisk kjekt besøk fra Strandhems Bibel och Lärjungaskola i Sverige, nærmer vi oss nå at vi stenger til jul og nyttår. Også de neste dagene frem mot 18. desember vil vi ha en god del gjester fra både Spania og Norge.

Vi åpner igjen for gjester 24. januar, og vi vil arrangere noen kveldsmøter og bibeltimer så fremt vi har gjester på senteret de påfølgende ukene. Dette vil vi informere om i møtekalenderen på denne web siden, og på vår facebookside.

Første arrangement blir Fjelltur-leiren som starter 28. februar, og det er Johannes Kleppa som taler og guider oss gjennom fjellstiene her på Costa Blanca. Arild Melberg blir med som leder og synger noen sanger. Leiren avsluttes med frokost søndag 6. mars. Du er hjertelig velkommen til å være med oss som deltaker og melde deg på leiren på Centro Sarepta, eller om du har leilighet i området og ønsker å være med på bibeltimer og fjellturer. På disse leirene har vi hatt deltakere fra 15 til 81 år, så det skulle passe for de fleste. For mer informasjon gå inn på vår web side https://www.centrosarepta.no/arr/fjellturleir-var-2022/ eller ta kontakt på post@centrosarepta.no

Uke 11, dvs 14.-20. mars arrangerer vi igjen sykkel-leir her på Centro Sarepta. Magne Aarbø er leder sammen med Arild Melberg, og Johannes Kleppa vil tale på bibeltimer og kveldsmøter. Kunne du tenke deg å være sammen med oss i et godt kristent felleskap, sitte ned og lytte til Guds ord på bibeltimer og møter, og sykle med oss rundt i et flott klima og nydelig natur? For mer informasjon gå inn på web siden https://www.centrosarepta.no/arrangement/sykkelleirer/ eller ta kontakt på post@postcentrosarepta.no

I påsken arrangerer vi påskeleir for spansktalende og vi pleier da å være 30-40 stykker samlet om Guds ord, god sang og godt kristent fellesskap. Deltakerne kommer fra mange steder i Spania selv om de fleste kommer fra Valencia regionen.

20. juni til 24. juli arrangerer vi Bibelsommer i Spania på Centro Sarepta. Da er du velkommen til oss på bibelcamping der vi har daglige samlinger om Guds ord, og utflukter på egenhånd eller fellesturer ett par ganger pr. uke. Da reiser vi gjerne ut til sjørøverøya Tabarca, den idylliske elven Fonts d´ Algar, de pittoreske og nydelige småbyene Guadalest og/eller La Vila Joiosa, Safariparken Aintana, eller en eller annen av de utallige severdighetene og utfluktsmulighetene vi har her på Costa Blanca. Som talere, vertskap og sangere har vi i år med oss Kathrine og Per Tveten, Randi og Asbjørn Barlaup, Ingibjørg og Arild Melberg, Anne Margrethe og Ole Andreas Meling, Oddlaug og Johannes Kleppa, Elisabeth Gjerde, Tor André Haddeland, Wenche og Jørn Slimestad, Andreas Norbye og Eirikur Melberg.

Da er vi i gang igjen!


Etter en uke med fjelltur-leir i perfekt turvær og flotte bibeltimer og møter, fortsetter vi denne uken med noe som ligner på en “dugnads-leir”.
Hvis det er noe her ikke var mangel på, er det å finne tilstrekkelig med oppgaver. Etter nesten to år med kun ettersyn av det aller viktigste var her veldig mye å ta fatt på i og rundt bygget.

Vi har i nesten to år hatt liggende 14 dører som skal settes inn i stedet for skyvedører inn til rommene, og dette arbeidet er nå godt i gang.

Klimaet er fortsatt veldig bra her i Alfaz del Pi, med 22-23 grader i sjøen, 22-25 grader i luften og fortsatt over 20 grader i bassenget på senteret.

På fredag fyller vi opp hele senteret med spansktalende ungdommer og voksne som kommer hit på week-end med mye forkynnelse, bønn og sang. Vi regner med at vi blir mellom 40 og 50 stykker her på huset de dagene.
Fint om du husker på oss denne helgen, og ber om at Gud med sin gode Hellige Ånd kunne komme nær og åpne ordet, for deltakerne og oss som har vårt arbeide her!

Vi har også startet opp igjen med morgensamlingene der vi møtes etter frokosten, leser en andakt av H.E. Nissen på norsk og spansk, ber for dagen, og avslutter samlingen med bønnen “Fader vår” på nynorsk, bokmål og spansk (her deltar alle med sitt morsmål). 

Noen kvelder i uken har vi enkle kveldsmøter her på senteret, samt at vi besøker Den Norske Turistkirken onsdager og søndager.

Ut over høsten får vi besøk av Curt Westman og Kristian Fagerli og begge vil tale på møter på Centro Sarepta og i Den Norske Turistkirken.

Denne høsten holder vi åpent frem til 18. desember.
Skulle du ønske å forkorte høsten og vinterenen i Norge,  har vi fortsatt ledige rom og holder åpent for gjester frem til 18 desember.
Vi starter opp igjen etter jule- og nyttårsstengt fra og med uke 4-2022.

Ta kontakt for tilbud og for å sjekke om vi har ledige plass de ukene det kunne passe for deg. Send gjerne forespørsel på post@centrosarepta.no eller ring oss på +34 744 609 904 (spansk nummer men vi svarer på norsk).

Velkommen skal du være!

Vi planlegger nå nyåpning i juni 2021

Pandemisituasjonen har trukket lenger ut enn mange av oss hadde forventet, og det har vist seg at ønsket om å gjenåpne Centro Sarepta i midten av mars har vært for optimistisk.

Daglig ledelse har derfor sammen med styret i Misjon Sarepta besluttet å utsette åpning til 21. juni 2021, også dette med forbehold om at Covid-19 situasjonen bedrer seg så mye at reiserestriksjoner blir lettet på.

Derfor vil vårt første arrangement i år bli Bibelsommer i Spania 2021. Vi starter opp mandag 21. juni og det vil vare til søndag 1. august. Bibelsommer i Spania vil inneholde formiddagssamling og kveldsmøte hver dag, med fokus på forkynnelse og deling av Guds ord, bønn, samt sang og musikk. To ganger i uken legger vi til rette for felles utflukter til en badestrand, en øy med gode bademuligheter, pittoreske småbyer, eller andre severdigheter og aktiviteter. Kaffen står nesten alltid fremme, så en god prat i skyggen i et trygt og godt kristent miljø over en kaffekopp er noe vi ønsker å legge til rette for både i løpet av dagen og etter kveldsmøtene.

Centro Sarepta har et fint og behagelig basseng i den velstelte og koselige hagen, som gjestene fritt kan benytte når man måtte ønske det. Bassenget inneholder saltvann og oppleves veldig behagelig, svalende og mykt å bade i.

Alle rom har dusj og toalett, oppreide senger, håndklær og kjøling, og før sommeren vil de ha fått nye og nokså lydtette dører.

I år har vi fått med oss følgende til å bidra med tale, vertskap og sang/musikk:

Talere: Andreas Norbye, Dagfinn Brandsæter, Ole Andreas Meling, Wenche og Jørn Slimestad og Kristoffer Norbye.

Vertskap: Ingibjørg og Arild Melberg, Wenche Brandsæter, Andreas og Kristoffer Norbye, Wenche og Jørn Slimestad og Eirikur Melberg.

Sang og musikk: Andreas og Kristoffer Norbye, Wenche og Jørn Slimestad, Wenche Brandsæter, Ingibjørg og Arild Melberg samt Eirikur Melberg.

Du er hjertelig velkommen til et opphold hos oss på Centro Sarepta!

Har du spørsmål eller ønsker å bestille, ikke nøl med å kontakte oss på post@centrosarepta.no

Du kan også ringe oss på telefon +34 744 609 904 eller +47 90 19 39 90.

Centro Sarepta stengt til 15. mars 2021, men misjonsarbeidet i Spania held fram!

Styret i Misjon Sarepta ønskjer ei offensiv haldning når det gjeld misjonsarbeidet. Det gjeld også i desse coronatidene, særleg i Spania. Vi vil difor driva utadretta misjonsarbeid, sjølv om vi må halda Centro Sarepta stengt.

Dette betyr at vår spanske evangelist, Filipe Lobo, held fram i hundre prosent stilling. Det gjeld også for Andreas Norbye, som tek til som leiar utland frå 1. august. Han reiser straks til Spania. Eirikur Melberg, som er driftsleiar på senteret, vil også i stor grad vera i arbeid. Han vil framover delta i det utadretta arbeidet samstundes om han ivaretek senteret.

Centro Sarepta vil halda stengt til 15.mars 2021, men i denne perioden vil ein altså satsa ekstra på oppsøkande arbeid ved å ha møte rundt omkring, ha kontakt med forsamlingar og enkeltpersonar, og ein vil driva undervisning digitalt på spansk. Det siste hadde vi god erfaring med i vår. Det kan også vera at ein kan gå inn i nokre diakonale oppgåver. Korleis det som her er nemnt, konkret vert gjort, vil visa seg etter kvart. I stor grad er det som vegen som vert til medan ein går. Coronapandemien gjer at ting stadig endrar seg.

I den perioden senteret er stengt, vil vi arbeida særleg med tilrettelegging av marknadsføring av senteret, slik at vi kan få fullt trykk på drifta når vi opnar att, som vi tek sikte på skjer i januar. Arild Melberg, som er dagleg leiar for senteret, vil delvis vera permittert, men han vil ha ein viss stilling for å ta seg av marknadsføring og fylgja opp andre forhold. Vi vil også prøva å få gjort noko praktisk arbeid ved senteret i løpet av hausten, om smittevernreglane tillet det. Det gjeld særleg skifting av dører og lydisolering av romma.

Den situasjonen som vi er i på grunn av corona og smittevern, betyr at vi har ein god del utgifter i Spania til lønn og til faste utgifter ved senteret, men vi har ingen inntekter der. Det gjer at alt må finansierast frå Noreg, men det er jo normalt ved misjonsarbeid. Dette inneber like fullt at arbeidet i Noreg og Norden er viktig, både med tanke forkynning her og med tanke på arbeidet i Spania og dei kontaktane vi har til Nord-Afrika og til Sør-Amerika.

I Noreg vil arbeidet verta styrka ved at Hans Bergane går over i ei ny stilling som leiar Norden, medan Ole Andreas Meling overtek som dagleg leiar frå 1. august. I tillegg vil Jan-Tore Olsen verka i Norden framover. På denne måten vil arbeidet auka vesentleg ved eigne tilsette, og det vil gjera det mogleg å få fleire til å delta på ulønna basis eller som innleigde forkynnarar til enkelte møte, bibelhelger og møteveker. Dessutan er Kristian Fagerli tilsett i Sarepta, og han tek til i arbeidet frå nyttår.

Misjonsarbeid kallar alltid på førbønn og gjevarteneste. For Sarepta sin del gjeld dette i ekstra grad no ved utviding av arbeidet i Norden og ved dei utfordringane som coronasituasjonen skaper. Det er eit særleg kall no med tanke på det utadretta arbeidet i Spania og situasjonen for Centro Sarepta.

Takk til alle som står med i misjonsarbeidet. Herrens signing!

Styreleder

Johannes Kleppa

Betydelig reduksjon av aktiviteter og arrangementer på Centro Sarepta!

Det er en spesiell dag i dag, ikke fordi det er fredag den trettende også i Spania, men i dag har vi hatt et ekstraordinært møte med alle som er ansatt her på Centro Sarepta.

På møtet har det blitt informert om at Corona-viruset har ført til at så godt som alle som har bestilt opphold de nærmeste månedene, har avbestilt. Dette fører igjen til at de inntektene som er helt avgjørende for at vi skal holde Centro Sarepta i ordinær drift, i stor grad forsvinner.

Vi er plassert her i Spania for først og fremst å nå spansktalende med evangeliet om Jesus Kristus som eneste vei til frelse, og bidra til å utruste dem for tjeneste i Guds rike. Derfor har vi besluttet at undervisning og arrangementer rettet mot nordisktalende opphører fra og med helgen, mens bibelskolen for spansktalende fortsetter inntil myndighetene eventuelt fraråder alle aktiviteter og arrangementer i området vårt. Påskeleiren for spansktalende vil bli avlyst, fordi den ville ha samlet deltakere også fra områder som er mer utsatt for virus enn her.

Vi vil gjøre det vi kan for at de som fra før av har minst, skal skånes mest. Derfor blir det nå slik at Jan-Tore og Kirsti Synnøve Olsen samt undertegnede blir permittert fra sine stillinger (helt eller delvis), så snart som praktisk mulig. Dette betyr at de som er lokalt tilsatt i Spania, vil beholde stilling og inntekt så lenge som overhode mulig.

I min permitteringstid vil driftsleder Eirikur Melberg, som fortsatt blir værende i Spania, ta seg av den daglige driften på senteret.

På grunn av avbestillinger og mangel på gjester å fakturere, samtidig som mange utgifter fortsetter å løpe med eller uten gjester, er likviditeten nokså stram og kan bli enda vanskeligere.

Til slutt i informasjonsmøte samtalte vi litt om at Gud har makt til å snu det onde til det gode, og at vi må be om at denne epidemien kan føre til at mennesker får nød for sin sjel og søker frelse.

Hvis myndighetene i Spania innfører enda sterkere restriksjoner, vil vi måtte permittere også noen av de lokalt ansatte. Da er det godt å vite at vi har innbetalt sosiale avgifter og trygder som gjør at de mest sårbare vil få permisjonspenger fra den spanske staten. Her i Spania har de rett på 70% av lønnen i seks måneder og deretter 50%. Det vil være mest krevende for de som sist er ansatt, da disse ikke har opparbeidet seg rettigheter i sosialsystemet enda. Derfor vil vi holde dem i ordinært arbeid så lenge vi makter. 

Vi håper og ber om at du som støtter Misjon Sarepta, fortsetter å stå med oss både i bønn og med økonomiske midler i den krevende tiden vi nå er inne i. Men det er med frimodighet ut fra Guds ord vi har tillit til at den Gud som sørget for enken i Sarepta, også sørger for oss i denne krevende tiden, om det er hans vilje for oss.

Arild Melberg
Daglig leder 
Centro Sarepta