Bibelskole i utlandet?

De fleste bibelskolene i utlandet som er relevant for norske og nordiske ungdommer underviser vanligvis kun på engelsk. Det er også få av dem som underviser på et evangelisk luthersk grunnlag. Bibelskolen Centro Sarepta er basert på det evangelisk Luthersk bekjennelsesgrunnlaget og undervisningen foregår i to klasser, en på spansk og en på norsk/ nordisk.

Er det mulig å få studielån til bibelskole i utlandet? Vel, i utgangspunktet er det ikke mulig så lenge skolen ikke gir en godkjent utdanning på høyskole eller universitetsnivå. Men det kan svare seg å lese igjennom lånekassen sin beskrivelse av hva man kan få lån til. Da ser man at lånekassen gir lån til nettstudier, og det kan nok tenkes at det er noe som lar seg kombinere med et opphold i utlandet.

Om du går inn på websidene til norske høyskoler og universiteter og søker på fag eller en utdanning du kunne tenke deg å starte på, er det nokså sannsynlig at akkurat det faget eller utdanningen eller deler av den, kan tas som nettstudier.

Du kan få støtte til nettstudier fra lånekassen til studier ved norske læresteder.

For at du skal få støtte må nettstudiet du tar:

Gå inn og sjekk på låneskassen sine sider her.

Noen ungdommer har også foreldre eller besteforeldre som gjerne vil hjelpe til med det økonomiske om datter, sønn eller barnebarn kunne tenke seg et år på bibelskole. Et slikt år får gjerne avgjørende betydning for de valgene som skal gjøres resten av livet, og mange er takknemlig for de følgene et slikt år på bibelskole fikk….

Har du spørsmål vedrørende vår bibelskole og et skoleår på Centro Sarepta, ikke nøl med å ta kontakt med oss på post@centrosarepta.no