Åpning utsettes til uke 41

Med de smittetallene Spania har opplevd de siste ukene er det ikke lenger realistisk å tenke oppstart 30. august slik vi hittil har planlagt.

Utover senparten av våren så situasjonen veldig lovende ut her i Spania, med synkende trend i alle regioner. Og med norske myndigheters tilpasning til europeisk definisjon av hva som er grønne, gule og røde områder, så det lenge ut til at Spania ville bli “grønt” i løpet av sommeren. Men rett før vi nådde ned til 50 tilfeller per 100.000 siste 14 dager, som er grenseverdien, slo nåværende bølge inn over oss og satte en ny stopp for fri ferdsel mellom Norge og Spania.

I skrivende stund ligger Spania som helhet på 700 tilfeller per 100.000 siste 14 dager, som plasserer oss trygt innenfor mørkerødt, og dermed krav om tre dager på karantenehotell for uvaksinerte som reiser fra Spania til Norge.

Centro Sarepta ligger i den autonome regionen Comunidad Valencia, som har noe lavere smittetrykk enn gjennomsnittet, men likevel innenfor verdiene for “mørkerødt”; vi ligger nå på ca. 592/100.000, så det er nå gjeninnført antallsbegrensning på sosiale sammenkomster, og portforbud mellom 01:00 og 06:00.

På grunn av denne utviklinga flytter vi nå planlagt oppstart og åpning til uke 41. Det betyr at første arrangement blir Fjellturleir. Les mer, og meld deg på denne her. Etter fjellturleiren er planen at bibelskolen skal gå sin gang med undervisning iht. fagplanen, og du er hjertelig velkommen til oss om du så kommer noen dager, én uke, eller flere uker! Ta kontakt med oss!

Vi minner likevel igjen om at det fortsatt er stor usikkerhet rundt dette, så alle bestillinger vi tar imot er med gjensidig forbehold, og inntil videre ikke bindende.

Med Kristi Fred, en varm hilsen fra Alfaz del Pi, Spania.