Bli med på misjonskonferansen “Mision 2020” 1-4. januar

Bli med inn i et nytt tiår med sterkt fokus på Jesus og misjon.
All forkynnelse og undervisning vil bli tolket, og det innbys derfor både fra Spania og Skandinavia. Konferansen er for deg som ikke vil leve ditt liv for deg selv… men til ære for han som gav sitt liv for deg, og til hjelp for din neste. Les mer om konferansen her.